Hakkımızda

İç Mimarlık, iç mekan tasarımı ve dekorasyon; belli bir mekanın dönüşümü ile ilgilenir.Mevcut yapı, antik ya da tarihi bir yapı olabileceği gibi yeni bir binanın iç mekanı da olabilir. Mevcut yapı analizi, incelenmesi ve yeni fonksiyonların bu anlayış dahilinde mevcut yapıya entegre edilmesi karmaşık bir süreçtir. Dekorasyon, mevcut mimari içine mekansal atmosfer yaratmak üzere iç mekanların dekore edilmesidir. Yüzey doku, bezeme, mobilya, aydınlatma ve malzemeler ile ilgilenir. İç mekan tasarımı, mekansal hacimlerin manipülasyonu belli öğe ve mobilyaların yerleşimi ve yüzeyler ile ilgilenen disiplinler arası bir alandır. İç mekan tasarımnda yapısal müdahale ya hiç olmaz ya da çok azdır. İç mimarlık, mevcut yapıların yeniden projelendirilmesi, mekansal ve yapısal müdahalelerde bulunulması ile ilgilidir. Karmaşık yapısal, çevresel ve servis sorunları ile uğraşan, mimarlık ve iç mekan tasarımı arasında ilişki kuran bir alandır. Grafik tasarım, bir mesajı iletmek, bir görseli geliştirmek veya bir düşünceyi görselleştirmek için metnin ve görsellerin algılanabilir ve görülebilir bir düzlemde, iki boyutlu veya üç boyutlu olarak organize edilmesini içeren yaratıcı bir süreçtir.

DESIGNASYLUM ise bu disiplinlerin beraber çalıştığı, Bilkent Üniversitesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı mezunlarının bir araya geldiği, piyasa deneyiminin yanı sıra, tasarım ve sanatın farklı dallarında akademik çalışmaları olan, ödüllü ve TMMOB İç Mimarlar Odası’na kayıtlı bir ekipten oluşan, disiplinler arası bir tasarım stüdyosudur.

Kurucu: Damla Yalçın – İçmimar

Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nden 2015 yılında derece ile mezun olmuştur. Türkiye’nin saygın firmalarından olan Mesa ve Ersa’da piyasa deneyimi kazanmıştır. 2015 yılında İç Mimarlar Odası tarafından yapılan tasarım yarışmasında 1.lik ödülünü almıştır. Mezun olduğu yıl, Milano’daki ünlü Güzel Sanatlar Akademisi olan NABA’da Niko Koronis’den ürün tasarımı, Filippo Protosani’den ışık tasarımı eğitimini derece ile tamamlamıştır.  Türkiye’ye döndükten sonra ise Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde Grafik Tasarım Anasanat Dalı, Yüksek Lisans Programı’na girmeye hak kazanmış, İngiltere’de yer alan London Collage of Fashion’da, Sarah Manning tarafından verilen Visual Merchandising and Display eğitimini ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Pınar Salman tarafından verilen Vitrin Tasarımı eğitiminlerini tamamlamıştır. Uzmanlık alanı Mekan Grafikleri ve Vitrin Tasarımıdır.

Interior design and decoration;  is concerned with the transformation of a particular space. The existing structure may be an ancient or historical structure, or it may be the interior of a new building. It is a complex process to integrate existing structure analysis, inspection and new functions into the existing structure within this understanding. Decoration is the interior decoration to create a spatial atmosphere into the existing architecture. It deals with surface texture, appearance, furniture, lighting and materials. Interior architecture, manipulation of spatial volumes is an interdisciplinary field dealing with the placement of particular items and furniture and surfaces. Structural intervention in interior design is either minimal or minimal. Interior architecture concerns the re-projecting of existing structures, spatial and structural interventions. It is a field that deals with complex structural, environmental and service issues, and relates to architecture and interior design. Graphic design is a creative process involving organizing text and images in a perceptible and visible plane, two-dimensional or three-dimensional, to convey a message, develop an image, or visualize a thought.

DESIGNASYLUM is an interdisciplinary project consisting of a team of awardees and a member of the TMMOB Interior Architects Chamber, where these disciplines work together and Bilkent University, Interior Architecture and Environmental Design graduates come together to gain market experience as well as academic studies in different branches of design and art. design studio.

Founder: Damla Yalçın – Interior Designer

She graduated from Bilkent University, Faculty of Fine Arts, Department of Interior Architecture and Environmental Design with a degree in 2015. Turkey is one of the reputable companies in Ersa and Mesa to  gain market experience. In 2015 he received the first prize in the design competition organized by the Chamber of Interior Architects. In the year she graduated, she completed the product design from Niko Koronis and the light design education from Filippo Protosani in NABA, the famous Academy of Fine Arts in Milan. After returning to Turkey at Hacettepe University Institute of Fine Arts in Graphic Design Program, she is entitled to enter the graduate program and completed the Visual Merchandising and Display education given by Sarah Manning at London Collage of Fashion in England and Visual Merchandising education given by Pınar Salman  at Mimar Sinan Fine Arts University in İstanbul. Her area of expertise is in Indoor Graphics and Visual Merchandising.

REFERANSLAR

  • Komagene Cafe Elvankent ANKARA 2016
  • Akın Villa FETHİYE 2017
  • Güvengir Villa ANKARA 2017
  • Koru Villa ANKARA 2018
  • Espanol Estrella ANKARA 2018
  • Nesa Life ANKARA 2018

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!